เอกสารอ้างอิง / แหล่งสืบค้น


http://www.desktopauthor.com
http://desktop-author.en.softonic.com
http://ebook.nfe.go.th/frontend/theme_1/index.php
http://agritech.doae.go.th/e-learning/home/ebook.htm
หมายเตุ ! Help หรือตัวช่วยในตัวโปรแกรม เป็นแหล่งอ้างอิงที่ดีที่สุด