This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

          นักเรียนต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าเรียนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของนักเรียน และในการทำแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน นักเรียนจะต้องล็อกอินเข้าระบบก่อนจึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าทำข้อสอบ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


          1. เข้าใจหลักการออกแบบและตกแต่งภาพ
          2. เข้าใจกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียงและการนำเสนอ
          3. มีทักษะในการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ ได้อย่างเหมาะสม
          4. เห็นคุณค่าของการนำเสนองาน ในรูปแบบของสื่อผสม

คำอธิบายรายวิชา


          ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการออกแบบและตกแต่งภาพ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียง ในการตกแต่งภาพ การนำเสนองานคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของสื่อผสม

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เยี่ยมชม

010152
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
All days
27
2
29
152
10152

2021-01-18 15:04

@ Facebook