ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


          1. เข้าใจหลักการออกแบบและตกแต่งภาพ
          2. เข้าใจกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียงและการนำเสนอ
          3. มีทักษะในการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ ได้อย่างเหมาะสม
          4. เห็นคุณค่าของการนำเสนองาน ในรูปแบบของสื่อผสม

คำอธิบายรายวิชา


          ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการออกแบบและตกแต่งภาพ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียง ในการตกแต่งภาพ การนำเสนองานคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของสื่อผสม

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เยี่ยมชม

010140
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
All days
15
2
17
140
10140

2021-01-18 13:57

@ Facebook